info@lopolis.rs
065/610-50-36
064/014-54-34

Fun with Fizz 1 & 2 & 3

Fun with Fizz se savršeno nadovezuje na kurs Fun with Little Fizz. Ova serija udžbenika ima tri nivoa i kreće se od Pre-A1 do A1 nivoa.
Polaznici će nastaviti da usvajaju jezik zajedno sa Fizom i drugarima.

Udžbenik se sastoji od sledećeg:
• material za kurs od godinu dana
• ključne gramatičke jedinice i vokabular koji je predviđen za ovaj nivo
• zabavne aktivnosti uz pomoć kojih se razvijaju sve četiri jezičke veštine
• stikeri i pevljive pesmice
• revision odeljke
• writing odeljke nakon svakog revision odeljka koji su namenjeni utvrđivanju usvojene gramatike i vokabulara
• CLIL
• listu nepravilnih glagola

Komponente:
• Udžbenik
• Radna sveska
• Priručnik za nastavnike
• Audio CD

Prelistajte udžbenik Fun with Fizz 1
Prelistajte radnu svesku Fun with Fizz 1
Prelistajte udžbenik Fun with Fizz 2
Prelistajte radnu svesku Fun with Fizz 2
Prelistajte udžbenik Fun with Fizz 3
Prelistajte radnu svesku Fun with Fizz 3