info@lopolis.rs
065/610-50-36
064/014-54-34

Take Off!

CEF nivo B1, B1+, B2


Serija se sastoji iz tri nivoa i namenjena je polaznicima uzrasta od 15 do 17 godina. Osmišljena je tako da kod učenika razvija jezičke veštine, i na sistematičan način podstiče samostalno učenje stranog jezika kroz druge discipline, razvijajući društvene i veštine rešavanja problema. Učenici se podstiču da razvijaju lične strategije učenja i sami prate svoj napredak.
Lekcije obrađuju teme koje su pažljivo odabrane u cilju bogaćenja vokabulara i usavršavanja veština kritičkog mišljenja. Teme poput programa razmene učenika, ekoloških gradova, alternativnih putovanja, preduzetništvo mladih ljudi i slično, podižu svest o različitim stavovima i stilovima života.
Udžbenik predstavlja odličnu pripremu za polaganje svih tipova ispita.

Komponente:
• Udžbenik
• Radna sveska
• Interaktivni udžbenik (e-book)
• Priručnik za nastavnike uz udžbenik (interleaved) sa rešenjima i dodatnim vežbanjima
• Priručnik za nastavnike uz radnu svesku sa rešenjima
• Testovi
• Audio CD

Prelistajte udžbenik Take Off! 1
Prelistajte radnu svesku Take off! 1
Prelistajte udžbenik Take Off! 2
Prelistajte radnu svesku Take off! 2
Prelistajte udžbenik Take Off! 3
Prelistajte radnu svesku Take off! 3