info@lopolis.rs
065/610-50-36
064/014-54-34

Ultimate English

CEFR nivoi od B1 do B2


Ova serija udžbenika ima tri nivoa koja su postupno gradirana i pokrivaju nivoe od B1 do B2. Teme koje se obrađuju prikladne su za tinejdžere i mlade, kako za one koji žele da se pripremaju za ispite, tako i za one koji žele da nastave sa učenjem i usvajanjem jezika.

Udžbenici sadrži sledeće:
• 10 tematskih junita koji obuhvataju sve četiri jezičke veštine uz jasno istaknuta i podeljena vežbanja.
• Profile pages kojima se učenici podstiču na kreativnost i korišćenje svog znanja.
• Posebno kreirane video klipove u odeljcima Reading i Skills koji predstavljaju idealan uvod u lekciju i sadrže ključni vokabular.
• Pregršt gradiranih vežbanja kojima se gradi vokabular i usavršava znanje iz gramatike.
• Vežbanja kojima se usavršavaju Listening i Writing Skills.
• Dodatne Speaking aktivnosti u formi OneToOne i One-Minute Talk features.
• Go Global lekcije uz pomoć kojih učenici stečeno znanje mogu primeniti izvan učionice, u realnom svetu.
• Mnoštvo vežbanja za pripremu ispita u svakom junitu uz dodatne Progress checks nakon svaka dva junita.
• Gramatička objašnjenja u svakom junitu.
• Writing bank i Speaking bank koji sadrže dodatne materijale za razvoj ovih veština.

Komponente:
• Udžbenik
• Radna sveska
• Priručnik za nastavnike
• Audio CD

Prelistajte udžbenik Ultimate English B1
Prelistajte radnu svesku Ultimate English B1
Prelistajte udžbenik Ultimate English B1+
Prelistajte radnu svesku Ultimate English B1+
Prelistajte udžbenik Ultimate English B2
Prelistajte radnu svesku Ultimate English B2