info@lopolis.rs
065/610-50-36
064/014-54-34

Dot and Dash Junior A i Junior B


Serija Dot and Dash namenjena je za rad sa učenicima koji su već savladali osnovne koncepte engleskog jezika. Kroz deci bliske teme i bogate CLIL sadržaje, usvaja se novi vokabular i osnovne gramatičke strukture. Gramatika se uvodi u kontekstu. Lik Captain Grammar, u formi stripa kroz šaljive anegdote približava deci gramatičke strukture. Udžbenik stavlja snažan akcenat na iskustveno učenje, te se tako učenici ohrabruju da samostalno primene ono što su naučili i usavrše svoje motoričke veštine. Pogodan je za sve stilove učenja: auditivni, vizuelni i kinestetički. Tri priče u knjizi posebno su kreirane da kod učenika stvore svest o etičkim načelima i moralnim vrednostima, ali i da razviju emocionalnu i socijalnu inteligenciju, kao i saosećanje sa drugima.

Komponente:
• Udžbenik
• Radna sveska uz Alphabet Book
• Interaktivni udžbenik (e-book)
• Priručnik za nastavnike uz udžbenik sa dodatnim materijalima za fotokopiranje
• Priručnik za nastavnike uz radnu svesku sa rešenjima
• Testovi
• Fleškartice
• Audio CD

Prelistajte udžbenik Dot and Dash Junior A
Prelistajte radnu svesku Dot and Dash Junior A
Prelistajte udžbenik Dot and Dash Junior B
Prelistajte radnu svesku Dot and Dash Junior B