info@lopolis.rs
065/610-50-36
064/014-54-34

Fun Box Starter & 1 & 2

Ova serija udžbenika ima tri nivoa koja su postupno gradirana i pokrivaju nivo Pre-A1.
Fun Box Starter je prvi nivo iz serije Fun Box i namenjen je najmlađim polaznicima koji već imaju predznanje iz engleskog jezika, jer se uz osnovni vokabular uvodi i čitanje kratkih dijaloga u stripu.

Fun Box Starter se sastoji od sledećeg:
• unit profile pages sa upadljivim vizuelnim prikazima koji omogućavaju personalizovane warm-up aktivnosti
• ključne gramatičke jedinice i vokabular koji je predviđen za učenike predškolskog uzrasta
• materijal za godinu dana kursa
• pevljive pesmice i sing-and-dance video
• Arts and Crafts uz prateći video
• tematske lekcije Kids' Planet sa temama iz svakodnevnog života
• gradirane Phonics lessons
• zabavne aktivnosti kojima se razvijaju sve četiri jezičke veštine
• CLIL

Fun Box 1 i 2 se savršeno nadovezuju na kurs Fun Box Starter. Polaznici će nastaviti da usvajaju jezik na zabavan način.

Udžbenici sadrže sledeće: • 12 units pri čemu se svaki sastoji od 3 dvostrane lekcije
• materijal za godinu dana kursa
• ključne gramatičke jedinice i vokabular koji je predviđen za ovaj nivo
• zabavne aktivnosti uz pomoć kojih se razvijaju sve četiri jezičke veštine
• CLIL

Komponente:
• Udžbenik
• Radna sveska
• Priručnik za nastavnike
• Audio CD

Prelistajte udžbenik Fun Box Starter
Prelistajte udžbenik Fun Box 1
Prelistajte radnu svesku Fun Box 1
Prelistajte udžbenik Fun Box 2
Prelistajte radnu svesku Fun Box 2